BMW 寶馬
HKD 78000
3 Series Convertible(E93)
AT 自動波
4
2009
2497
硬頂開篷、+/-波撥片。10落地、2字牌簿、牌費到11月可續2季。咪少46xxx km。長泊有蓋,內籠極新淨,勤保養,全車正常,個個車房師傅都話機器超精靈,無漏油無野整,即買即揸,上架仼驗,急走可小議。